Start
girl sweat
fitness-23
reklam1
o-WORKOUT-HEADPHPONES-facebook


Covid-19

Egenansvar gällande Kraftcentralens medlemmarRegion Kronoberg avråder från att vistas på gym.

De som vill träna uppmanas till andra former av motion.

Prova gärna utomhusträning eller hemmaträning i större utsträckning.

Medlemmar som vill frysa sina medlemskap p.g.a. risk för smitta kontakta styrelsen -se hemsida.

För de som fortfarande vill träna i Kraftcentralens lokaler gäller följande:

Försök undvika tider när det normalt sett är som mest folk på Kraftcentralen.

Kom till Kraftcentralen ombytt och klar.

Vistas så kort tid som möjligt på gymmet.

Träna gärna färre pass per vecka och träna snabbare samt mer effektiva pass,

Anser du att det är för mycket folk på gymmet när du kommer – överväg gärna komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Stanna alltid hemma om du har symtom eller känner dig sjuk.

Testa dig för corona om symtomen kvarstår efter 24 timmar.

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.

Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.

Sprita dina händer före och efter träning - flera dispensoarer finns på gymmet.

Tvätta av alla redskap med desinfektionsmedel och papper när du använt dem färdigt.

Använd gärna engångshandskar samt munskydd.

Följ råden och håll avstånd till andra personer.Hälsningar StyrelsenKORTFÖRSÄLJNING & REGISTRERING


Kraftcentralen är obemannat


Betalning sker med kort eller swish via appen M3Fit eller kontant på plats.Tel nr: 073 - 2531661


Nyheter


20200118

Lördag den 19 januari håller Kraftcentralen årsmöte på gymmet klockan 10.00.

Välkomna!


20200601

Städbolaget Skinande Rent AB sköter numera all lokalvård i Kraftcentralens lokaler.


20200115

Nya stänger har införskaffats och nya viktplattor ersätter våra gamla.


20191101

Kraftcentralen har anlitat städbolaget Rent AB som nu sköter all lokalvård i våra träningslokaler. 


20191010

Fler maskiner har installerats och byts ut, bland annat gluteusmaskin.


20190906

Ny gymutrustning har installerats senaste dagarna på Kraftcentralen. Det handlar om en bröstpress med viktmagasin samt två bensparkar, varav en avsedd för fria vikter samt en med viktmagasin, så totalt tre nya maskiner. 20190507

Ett nytt löparband


20190328

Lite ny utrustning kom idag

Stretchmaskin för ben

Kompaktträningsstång med höga 5 kilos vikter

Nya medicinbollar 3, 7 kg


20190307

Vi har införskaffat ett nytt kryssdrag på 2x80 kg till gymmet.


20190109

Monkeybar har installerats på Kraftcentralen
Kraftcentralen,

Hannabadsvägen 2, 28532 Markaryd

073-2531661