Bilder och miniintervjuer

Kraftcentralen Markaryd

Miniintervjuer från vår instagram sida


Om du klickar på bilderna kommer du till små intervjuer. Frågorna som ställs till medlemmarna på bilderna är mestadels vilken målsättning de har med sin träning samt varför de valde Kraftcentralen som sitt gym?