Styrelse & Personal

Kraftcentralen Markaryd

Styrelse & Personal

Platsansvarig & webmaster - Adrian Nilsson

tfn: 076-6162059

Styrelse

Ordförande

Jesper Karlsson

Sekreterare

Linda Jakobsson

Kassör

Emil Törnros

Styrelseledamot

Jonas Carlsson

Styrelseledamot & materialförvaltare

Stefan Jönsson

Suppleant

Daniel Sandell

Suppleant

John Svensson

Personlig tränare

Daniel Gustafsson

www.fysiowise.se